5/5/16

ΛΕΧΑΙΝΙΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΄21

Αναδημοσιεύουμε από την εφημερίδα "Ο Κάμπος των Λεχαινών" (φ.7/1969 και 25/1971) τις παραπάνω "ιστορικές αναδρομές" του Ντίνου Ψυχογιού για να χρησιμεύσουν σε ενδεχόμενες αναμνηστικές και τιμητικές εκδηλώσεις στις οποίες επιδίδονται τελευταίως φιλόπατρεις τοπικοί παράγοντες ασφαλώς όχι  ελλείψει άλλων δραστηριοτήτων.Εδώ τουλάχιστον  υπάρχει πεδίον δόξης λαμπρόν...
Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: