17/2/16

νδρέας Καρκαβίτσας

ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΣΤΟ ΓΙΑΛΟ

Ὁ καπετὰν Γεράσιμος ὁ Φαρακλᾶτος ἤτανε Κεφαλλονίτης. Κεφαλλονίτης καὶ ναυτικός, φαντάσου τί βλάστημος! Σκυλίαζε μὲ τὶς βλαστήμιες του ὄχι μονάχα τοὺς ἁγίους μὰ καὶ τοὺς διαβόλους ἀκόμα. Κι οἱ διαβόλοι ἀποφασίσανε νὰ τὸν τιμωρήσουν.
Μία φορὰ ὁ καπετὰν Γεράσιμος ἄραξε μὲ τὸ μπάρκο του στὸ Μπουγιούκδερε. Μὲ τὸ ἄραγμα ξεμπαρκάρισε ὅλο του τὸ τσοῦρμα. Ἔτσι τό ῾κανε πάντα· σὲ κάθε πόρτο τσουρμάριζε καὶ ξετσουρμάριζε. Δύο ταξίδια δὲν τά ῾κανε ποτὲ μὲ τοὺς ἴδιους ναῦτες. Μονάχα τὸ γραμματικὸ κρατοῦσε γιατὶ τὸν ἔβρισκε βολικὸ καὶ τοῦ εἶχε τὰ πιστά. Τὸν ἤξερε ποὺ διάβαζε ἱερὰ βιβλία κι εἶχε στὸ γιατάκι του ἀκέριο εἰκονοστάσι καὶ δὲ θύμωνε ποτέ. Τοῦτα ὅλα ἔκαναν τὸν καπετὰν Γεράσιμο νὰ περιφρονεῖ καὶ νὰ ἀγαπᾶ τὸ γραμματικό του.