11/3/16Ένα ποίημα
για τους πρόσφυγες
Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 ώρα 7μμ
στο καφέ –ΟΣΕ Λεχαινών

Στο πλαίσιο της πανελλήνιας εκδήλωσης που διοργανώνει και συντονίζει ο «Κύκλος των Ποιητών» με τίτλο: «Ένα ποίημα για τους πρόσφυγες» θα πραγματοποιηθεί  την 21η Μαρτίου που είναι η Παγκόσμια Ημέρα  Ποίησης, σε  30 πόλεις της  Ελλάδας και στα Λεχαινά.  Συνδιοργανωτής  είναι η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες του ΟΗΕ και η πρωτοβουλία εθελοντών Refugees WelcomeGR. Η Ελλάδα, κατεξοχήν χώρα των ποιητών, μέσω της ποίησης, θα καταδείξει και την ουμανιστική της πλευρά.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού στο προσφυγικό ζήτημα και η συνεπακόλουθη, με όποια μορφή, αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες.
Στα Λεχαινά την οργάνωση της εκδήλωσης έχει αναλάβει η Πολιτιστική Ομάδα Φράγμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: