29/3/07

ΒΙΒΛΙΑ ΗΛΕΙΩΝ

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Πινάκια. Ποιήματα με εννέα πίνακες του ποιητή Γιώργη Παυλόπουλου. (Πάτρα,2006).

Θανάσης Εξαρχόπουλος, Τα ποιήματα (1951-1971), Σειρά Α΄. Αθήνα 2005.

Δεν υπάρχουν σχόλια: